Giới thiệu giảng viên Khoa Điện Tử - Tự Động Hoá

Bài viết | 25/01/2022 | Người đăng: khoa ĐT-TĐH

KHOA ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HOÁ
Địa chỉ: 2 Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38244880

Giới thiệu nhân sự

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Phú Trọng Hoan

Trưởng khoa

2

Trương Quốc Bình

Phó trưởng khoa

3

Lê Thị Lan Anh 

Giảng viên

4

Phạm Quốc Thái

Giảng viên