Tin Tức - Sự kiện của trường

Thông báo về việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết và hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết" lần thứ 14

Về việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết và hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết" lần thứ 14 năm 2024 trên địa bàn thành phố