Ban Giám hiệu

Bài viết | 20/06/2022 | Người đăng: admin

1- Hiệu trưởng

Media/1_TH1070/FolderFunc/202311/Images/nguyen-le-dinh-hai-20231124072810-e.jpg

 

 

ThS. Nguyễn Lê Đình Hải
Hiệu trưởng
Bí thư Đảng ủy
Email: nldhai@nguyentruongto.edu.vn

Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của trường thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng theo Điều 6 Quy chế hoạt động của nhà trường.

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau: Chiến lược, kế hoạch phát triển trường, đối ngoại chung; tổ chức cán bộ, hành chính; tài chính, tài sản, thanh tra và pháp chế.

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau: Phòng Hành chính - Kế toán, Phòng Quản trị - Đầu tư.

 

 

 

 

2- Phó Hiệu trưởng

 

Media/1_TH1070/FolderFunc/202309/Images/tran-thanh-son-20230905093714-e.jpg

 

ThS. Trần Thanh Sơn
Phó Hiệu trưởng
Phó Bí thư Đảng ủy
Email: ttson@nguyentruongto.edu.vn

Phụ trách công tác: Đào tạo, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng và khảo thí, quản lý học sinh sinh viên, tuyển sinh và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau: Phòng Đào tạo, Phòng Tuyển sinh - Công tác sinh viên, Khoa Cơ bản, Khoa Cơ khí, Khoa Điện - Lạnh Điều hòa không khí, Khoa CNTT- Tự động hóa, Khoa Kinh tế.