Giới thiệu về nhân sự Khoa Kinh tế

Bài viết | 15/01/2022 | Người đăng: khoa Kinh-Tế

KHOA KINH TẾ
Địa chỉ: 2 Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38.242.600

Giới thiệu nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Thị Kim Huệ

Phó trưởng khoa

2

Đặng Thị Ánh Thi

Phó trưởng khoa

3

Nguyễn Duy Hoài Nhân

Giảng viên

4

Nguyễn Thanh Nhàn

Giảng viên

5

Trần Thị Kim Oanh

Giảng viên

6

Nguyễn Thị Thùy Nga

Giảng viên

7

Nguyễn Thị Nhật Lộc

Giảng viên

8

Nguyễn Thị Kim Liên

Giảng viên