Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Tin Tức - Sự kiện của trường | 09/05/2022 | Người đăng: phòng Đào-Tạo

    Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, Phòng Đào tạo kết hợp với các phòng/khoa tổ chức hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 .

    Nhằm lan tỏa tình yêu sách đến với tất cả bạn đọc, góp phần phát triển, khuyến khích phong trào đọc sách, hình thành thói quen đọc sách tự học, tự nghiên cứu trong trường học.

    Từ ngày 20/4/2022 đến ngày 27/4/2022 tại Thư viện trường Cao đẳng Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ đã diễn ra “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022″ với các hoạt động: trưng bày, triễn lãm tài liệu tại thư viện trường, tổ chức tuần lễ đọc sách tại thư viện: tất cả cán bộ, giảng viên và học sinh-sinh viên dành ít nhất 1 giờ trong ngày để đọc sách, tổ chức hướng dẫn sử dụng thư viện cho cán bộ, giảng viên và học sinh-sinh viên.

    Sau đây là một số hình ảnh hoạt động:

Media/1_TH1070/FolderFunc/202205/Images/2-20220509105213-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202205/Images/7-20220509105213-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202205/Images/8-20220509105212-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202205/Images/6-20220509105212-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202205/Images/4-20220509105211-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202205/Images/5-20220509105211-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202205/Images/9-20220509105210-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202205/Images/10-20220509105210-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202205/Images/13-20220509105210-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202205/Images/11-20220509105209-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202205/Images/12-20220509105209-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202205/Images/1-20220509105209-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202205/Images/3-20220509105019-e.jpg