Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2024

Thông báo P.TC-HC | 06/05/2024 | Người đăng: admin

Căn cứ nhu cầu công việc, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thông báo tuyển dụng lao động năm 2024 như sau: