Hình ảnh HSSV trường CĐKT Nguyễn Trường Tộ tham dự Hội thi học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 14, năm 2023.

Tin tức - sự kiện Đoàn TN | 13/03/2023 | Người đăng: Đoàn-Thanh-Niên

Chúc các bạn đạt thành tích cao "Hội thi học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 14, năm 2023.

Media/1_TH1070/FolderFunc/202303/Images/nh1-20230313103153-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202303/Images/ot5-20230313103154-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202303/Images/ot4-20230313103153-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202303/Images/ot3-20230313103154-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202303/Images/ot2-20230313103003-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202303/Images/ot1-20230313102812-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202303/Images/nh3-20230313103153-e.jpg
Media/1_TH1070/FolderFunc/202303/Images/nh2-20230313102812-e.jpg