Hành trình về nguồn và sinh hoạt chi bộ của Chi bộ 1 tại Khu di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa (Long An)

Tin Tức - Sự kiện của trường | 07/03/2024 | Người đăng: Phòng Tuyển sinh - CTSV

Ngày 02/3/2024 vừa qua, Chi bộ 1, Đảng bộ bộ phận Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ đã có chuyến về nguồn và sinh hoạt chi bộ ý nghĩa tại Khu di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa, tỉnh Long An –Nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử của quân và dân Long An trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước.

Media/1_TH1070/FolderFunc/202403/Images/ve-nguon-20240307020438-e.jpg

Khu di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa – Một địa chỉ đỏ về lịch sử

Khu di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa gắn liền với những sự kiện lịch sử quan trọng như: cuộc đấu tranh chống sưu cao thuế nặng, chống đàn áp của thực dân pháp do đồng chí Châu Văn Liêm - Bí thư liên tỉnh Gia Định - Chợ Lớn và đồng chí Võ Văn Tần - Bí thư Quận ủy Đức Hòa lãnh đạo ngày 4/6/1930.

Hay như trong kháng chiến chống Mỹ, chế độ cũ đã tập trung xây dựng khu vực Ngã tư Đức Hòa trở thành một trung tâm đầu não, là nơi xuất phát các cuộc hành quân, càn quét, bắn phá cơ sở cách mạng của ta. Để triệt phá căn cứ này, lực lượng cách mạng của ta đã nhiều lần tấn công,…

Có thể khẳng định Khu di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa là minh chứng cho một quá trình dài đấu tranh cách mạng kiên cường và đầy anh dũng của Đảng bộ và Nhân dân Long An trong kháng chiến. Đồng thời, đây cũng là nơi tôn vinh những người con ưu tú của quê hương, đất nước như Võ Văn Tần, Châu Văn Liêm,...

Media/1_TH1070/FolderFunc/202403/Images/ve-nguon2-20240307020438-e.jpg

 

Media/1_TH1070/FolderFunc/202403/Images/ve-nguon1-20240307020438-e.jpg

Đảng viên Chi bộ 1 dâng hướng tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Võ Văn Tần - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Nam kỳ 

Chuyến về nguồn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giúp cho Đảng viên Chi bộ 1 nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc, toàn diện hơn về sự nghiệp cách mạng của dân tộc, về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua. 

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tiếp tục khẳng định niềm tin sắt son của toàn thể Đảng viên của Chi bộ 1. Qua đó, Đảng viên phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc bảo vệ và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Một số hình ảnh về Khu di tích:

Media/1_TH1070/FolderFunc/202403/Images/ve-nguon3-20240307020439-e.jpg

 

Media/1_TH1070/FolderFunc/202403/Images/ve-nguon4-20240307020439-e.jpg

 

Media/1_TH1070/FolderFunc/202403/Images/ve-nguon5-20240307020439-e.jpg