BCH Đoàn trường tổ chức viếng thăm Đền Hùng tại Thảo Cầm Viên

Tin tức - sự kiện Đoàn TN | 28/04/2023 | Người đăng: Đoàn-Thanh-Niên

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ Tổ

Mùng Mười tháng Ba

Media/1_TH1070/FolderFunc/202304/Images/66183f4d966e4930107f-1-20230428103810-e.jpg

BCH Đoàn trường tổ chức viếng thăm Đền Hùng tại Thảo Cầm Viên